Voortuin.nl verwerkt op deze website persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunnen worden opgehaald bij het invullen van het contactformulier en bij het maken van een bestelling. Door gebruik te maken van onze producten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring Voortuin.nl (versie november 2023)

Voortuin.nl verwerkt geen  persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt. Alleen wordt er door de techniek data verzameld.

Waarom verwerken wij geen persoonsgegevens?

Voortuin.nl verwerkt uw persoonsgegevens niet omdat we geen voor ons bruikbare informatie opvragen. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Voortuin.nl bewaart geen persoonsgegevens in het klantenbestand. Uw gegevens worden niet gebruikt of bewaard, tenzij dat dit strikt noodzakelijk is om de doelen realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Cookies

Voortuin.nl maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In een cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kunnen wij de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, via de browser.

Andere partijen

Voortuin.nl geeft uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of als de wet zegt dat dat moet..

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Voortuin.nl
0318-250 260
e-mail: g.vandeelen@voortuin.nl

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Voortuin.nl heeft en wat wij daarmee doen;
  • inzage in de persoonsgegevens die wij hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
    intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wanneer er sprake is van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste, openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen, nemen wij passende maatregelen. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om uw persoonsgegevens te waarborgen en te zorgen dat ze niet in verkeerde handen vallen. Indien u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: g.vandeelen@voortuin.nl.

Klacht indienen

Mocht u een klacht hebben dan proberen we er natuurlijk samen uit te komen. Vindt u desondanks dat Voortuin.nl u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl wordt uitgelegd hoe u een klacht kunt indienen.